Featured

Privacy Policy

Privaatsus ja andmekaitse

6.1. Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks. Ligipääs andmetele on vaid vastava väljaõppe saanud töötajatel, kel on õigus töödelda kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks. Euromündid OÜ ei avalda oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele. Nõuame, et ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete saladuses hoidmise kohustuse.

6.2. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, kohustub klient sellest viivitamatult teavitama Euromündid OÜ klienditeenindust e-posti aadressil hardi.kompa@mail.ee või telefonil +37251553344.

6.3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

6.4. Kõik Euromündid OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Euromündid OÜ e-poel puudub neile juurdepääs.

6.5. Kui ostja on andnud kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Euromündid OÜ neid andmeid Üldtingimustes fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh, ka ostjatele toodete personaalse otseturundus-, kampaania ja sooduspakkumuste edastamiseks elektrooniliste kanaliste kaudu (nt. e-posti või SMS teel)

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Euromündid OÜ-le vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturunduspakkumiste saamiseks keeldumiseks järgides e-kirjale saadetud otseturunduspakkumises olevat juhist.

6.6 Esmakordsel tellimisel Mündipoest lisatakse Kliendi poolt sisestatud andmed automaatselt Euromündid OÜ kliendihaldusprogrammi. Kui Klient soovib edaspidi saada Mündipoe e-uudiskirju ning postitusi on tal võimalus liituda uudiskirja saajate nimekirjaga kodulehel www.2euro.ee . Liitumise korral on Kliendil võimalus saada e-posti teel vaid klientidele mõeldud sooduspakkumisi.