Featured

2022-Erasmus 35a-Eesti
2022-Erasmus 35a-Itaalia
2022-Erasmus 35a-Saksamaa
2022-Erasmus 35a-Sloveenia
2022-Erasmus 35a-Leedu
2022-Erasmus 35a-Läti
2022-Erasmus 35a-Hispaania
2022-Erasmus 35a-Küpros
2022-Erasmus 35a-Portugal
2022-Erasmus 35a-Slovakkia
2022-Erasmus 35a-Kreeka
Eesti 1,5 ja 10  senti 2022

Terms & Conditions

1.      Tingimuste ulatus ja kehtivus

2.      Tellimus

3.      Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

4.      Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

5.      Vastutus ja vääramatu jõud

6.      Privaatsus ja andmekaitse

7.      Vaidluste lahendamine

8.      Küsimused

Vormistades tellimuse www.2euro.ee e-poest, aktsepteerib Klient kõiki antud tingimusi.

1.  Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna 2euro.ee (edaspidi Euromündid OÜ, e-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Euromündid OÜ e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Euromündid OÜ on õigustatud E-Mündipoe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muuta ning täiendada. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.2euro.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.2euro.ee. Kui Klient edastab oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist,  kohaldatakse Kliendi ja Euromündid OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Tellimus

2.1.Kliendi poolt edastatud tellimus läbi www.2euro.ee e-poe on sooviavaldus valitud toodete ostuks hetkel märgitud hinnaga. Tellimuse tegemisel saadetakse  Kliendile automaatselt tellimuse kinnitus koos müügilepingu üldtingimustega, mida ostjal on võimalik salvestada ja taasesitada. Tellimuse kinnituse alusel saab Klient sooritada ülekande SEB, LHV või Swedbanki kaudu.

2.2. Kliendi poolt on tellimus lõplikult vormistatud pärast makse laekumist Euromündid OÜ arveldusarvele.

2.3. Tellimus jõustub kui kauba eest on tasutud ja makse jõuab Euromündid OÜ arvele pangalingi kaudu 1 tunni jooksul tellimuse tegemise momendist. Muust pangast makset alustades vastavalt pankadevahelise arvelduse kiirusele, kuid mitte hiljem kui järgmise pangapäeva kella 12.00. Kui makse ei ole laekunud tingimustes määratud aja jooksul või laekub hiljem on müüjal õigus tellimus tühistada. Hilinenud makse tagastatakse sellisel juhul ostja pangakontole esimesel võimalusel, hiljemalt 2 pangapäeva jooksul.

2.4. Tellimuse vormistamisel on võimalik valida, kas tellimus toimetatakse kohale Itella SmartPost pakiautomaati, Omniva kullerteenusega, Omniva pakiautomaadi (endine post24) või DPD vahendusel.

2.5. Omniva kulleriga. Omniva pakiautomaadi, DPD  ja Itella SmartPosti pakiautomaadi vahenduse kohaletoimetamiseks on kohustuslik märkida telefoni number, et Omniva kuller saaks Kliendiga kokku leppida sobiva paki üleandmise aja. Pakk toimetatakse kohale 2-3 tööpäeva jooksul. Nädalavahetusel või riiklike pühade ajal sooritatud tellimused toimetatakse kohale ülejärgmisel tööpäeval.

2.6. Omniva kuller toimetab tooted Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

Palume kontrollida tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust, vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Euromündid OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

2.7. Omniva kullerteenuse ja Omniva, Smartposti ja DPD pakiautomaadi hind kehtib ainult Eesti riigisisese kohaletoimetamise korral.

3. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine.

3.1. Euromündid OÜ jätab endale õiguse tellimus tühistada juhul, kui erakorralistel põhjustel ei ole võimalik tooteid müüa, tagastades Kliendile kogu Kliendi poolt makstud raha viivitamatult.

Tellimuse tühistamise võimalikud põhjused:
–  Arvutirike, mille tõttu ei vasta toodete hinnad või laoseisud tegelikkusele.
–  Probleemid tarnega – kui tellitud kaubad ei saabu õigeaegselt
–  Erakorraline olukord maailmaturul, mille tõttu väärismetalli hind muutub oluliselt.
Kui tellimuse täitmine osutub võimatuks võtab Euromündid OÜ Kliendiga ühendust, et kokku leppida uued tingimused või tagastada Kliendile kogu makstud raha viivitamatult.

3.2. Kliendil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Euromündid OÜ e-poe elektronposti aadressile hardi.kompa@mail.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades Euromündid OÜ kontakttelefonil +37251553344.

3.3. Peale toodete kättesaamist on Kliendil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Toote sobimatuse korral on Kliendil õigus 14 päeva jooksul peale toote kätte saamist oma tellimusest taganeda. Kodustes tingimustes on kliendil õigus käsitseda ja kasutada tellitud tooteid üksnes viisil,  nagu lubataks seda teha tavapäraselt poes.Ostetud tooted tagastatakse Euromündid OÜ-le, saates aadressile hardi.kompa@mail.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, või helistades Euromündid OÜ kontakttelefonil +37251553344.

Tellimuse tühistamisel punktis 3.2. sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 3.3. sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 10 päeva jooksul arvates tellimuse tühistamisest või tellimusest taganemise kohta teate saamisest, v.a käesolevate tingimuste punktis 3.4. ja 3.5 sätestatud juhtudel.

3.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – sertifikaadid  jms). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik, ka kingituseks saadud tooted).

3.5. Klient on kohustatud toote avama piisava hoolsusega, et mitte kahjustada pakendit ega toodet Kui tagastatav toode (või toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tingitud Euromündid OÜ poolt, vaid  toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on Euromündid OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendi poolt toote eest tasutud ning Kliendile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab Euromündid OÜ Kliendile tasaarvestamise avalduse, Kliendi poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Klient ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kliendil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert.

NB! Postikulu ei kuulu hüvitamisele saadetise tagastamise korral!

4. Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Asja puuduse ilmnemisel peab tarbija hiljemalt kahe kuu jooksul sellest müüjat teavitama ehk esitama pretensiooni saates selle kirjalikult e-posti aadressile hardi.kompa@mail.ee või posti teel aadressile Euromündid OÜ, Metsa tn 2, 74806, Loksa

 4.1. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Euromündid OÜ kulul.

4.2. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

4.3. Euromündid OÜ ei vastuta:

1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest; (nt. Keelatud on mündi kapsli avamine. Sellise teo tagajärjel müügigarantii katkeb ning müüja ei vastuta sõrmejälgede või kriimustuste tekkimise eest avatud või kukkumise vm mehhaanilise vigastuse tagajärjel kapsli purunemise korral. Selline toode ei kuulu tagastamisele ega ümbervahetamisele.

Kodustes tingimustes on kliendil õigus käsitseda ja kasutada tellitud tooteid üksnes viisil, nagu lubataks seda teha tavapäraselt poes. Nt. Tagastamisele ja ümbervahetamisele ei kuulu ka mündialbumite vahelehed, milles on münte vm esemeid säilitatud ja plastikul on selgelt näha mündi vm ruumilise eseme jäljed. Münditasku suuruse kindlakstegemiseks ja selle sobivuses veendumiseks piisab eseme asetamiseks plastiktasku peale.

2) puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;

3) toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5. Vastutus ja vääramatu jõud

5.1. Euromündid OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutate Euromündid OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Euromündid OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Euromündid OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Euromündid OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

6. Privaatsus ja andmekaitse

6.1. Kliendiandmete kogumisel piirdume vähimaga, mida vajame töötlemise eesmärkide täitmiseks. Ligipääs andmetele on vaid vastava väljaõppe saanud töötajatel, kel on õigus töödelda kliendiandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik tema tööülesannete täitmiseks. Euromündid OÜ ei avalda oma klientide andmeid kolmandatele osapooltele. Nõuame, et ettevõtted, kes meiega andmete töötlemisel koostööd teevad (nt posti- ja trükiteenuse osutajad), peaksid kinni meie reeglitest kliendiandmete hoidmise kohta. Lepingutes, mis me nende ettevõtetega sõlmime, fikseerime kliendiandmete saladuses hoidmise kohustuse.

6.2. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, kohustub klient sellest viivitamatult teavitama Euromündid OÜ klienditeenindust e-posti aadressil hardi.kompa@mail.ee või telefonil +37251553344.

6.3. Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

6.4. Kõik Euromündid OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka Euromündid OÜ e-poel puudub neile juurdepääs.

6.5. Kui ostja on andnud kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Euromündid OÜ neid andmeid Üldtingimustes fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh, ka ostjatele toodete personaalse otseturundus-, kampaania ja sooduspakkumuste edastamiseks elektrooniliste kanaliste kaudu (nt. e-posti või SMS teel)

Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Euromündid OÜ-le vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturunduspakkumiste saamiseks keeldumiseks järgides e-kirjale saadetud otseturunduspakkumises olevat juhist.

6.6 Esmakordsel tellimisel Mündipoest lisatakse Kliendi poolt sisestatud andmed automaatselt Euromündid OÜ kliendihaldusprogrammi. Kui Klient soovib edaspidi saada Mündipoe e-uudiskirju ning postitusi on tal võimalus liituda uudiskirja saajate nimekirjaga kodulehel www.2euro.ee . Liitumise korral on Kliendil võimalus saada e-posti teel vaid klientidele mõeldud sooduspakkumisi. 

7. Vaidluste lahendamine

Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet Tallinnas aadressil Rahukohtu 2, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suuda lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20€ või suurem. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta.

8. Küsimused

E-poe tellimustega seotud küsimustele vastatakse ettevõtte tööaegadel E-R kella 10-18 telefonil: +37251553344  või meiliaadressil hardi.kompa@mail.ee

Viimati muudetud 02.02.1018 a.